Så här tränar vi hund

Det som fascinerar oss är hur någonting så enkelt kan göras så svårt. Det finns massvis av böcker med minst lika många "metoder" för att träna en hund. Ofta lämnar alla de här metoderna hundägaren mer förvirrad än när denna började.

Vi krånglar inte till det, vi vill att hundägaren lära sig att förstå sin hund, vi vill inte glänsa med våra kunskaper och förminska hundägaren, vi vill skapa beständiga resultat som hundägaren skapat själv genom vår hjälp.

Att träna hund vilar egentligen bara på en grundregel. Hundar gör det som lönar sig.

Finns det vinning i att utföra ett beteende, då kommer beteendet att återkomma. Vinsten av ett beteende kan vara en trevlig upplevelse som att få en godbit, leka med en leksak eller få sin ägares uppmärksamhet. Vinsten av ett beteende kan också vara att slippa ett obehag, att slippa få ett ryck i kopplet, att bli korrigerad eller att ägaren inte blir arg.

Det är givetvis mycket trevligare och bättre för relationen mellan hund och ägare om hunden arbetar för att det finns positiva vinster med att utföra beteendena. När hunden arbetar för att slippa ett obehag som ”belöning” så sätts hunden under stor press och de leder till stress, sämre resultat och viktigast av allt, förtroendebrist för sin ägare. 

Våra hundtränare använder sig inte av quickfix eller några komplicerade dominans-/ledarskapsteorier, våra hundtränare är specialister på hundträning och genom att välja rätt inlärningsform för rätt beteende, situation och tillfälle så kan de lösa de allra flesta problem. Det finns en känd djurtränare vid namn Bob Baily som har sagt "It´s simple but not easy" och det sammanfattar alltsammans så väldigt bra. Det är egentligen väldigt enkelt att träna en hund men det kan bli nog så komplicerat ändå. Där kommer våra hundtränare in i bilden och gör det enklare för er, genom sin kunskap, pedagogik och förståelse för hur hundar lär sig.

Fyra olika sätt
Hundar lär sig genom fyra olika inlärningsformer. Den enklaste formen kallas ”Habituering” som innebär att hunden vänjer sig vid olika stimuli och situationer genom upprepning, det som vi ofta kallar störningsträning eller miljöträning.

Nästa inlärningsform heter ”Klassisk inlärning” och innebär att hunden lär sig genom att associera, den kopplar ihop saker och förstår samband, som att när husses bil kör in på uppfarten så kommer han snart in genom dörren.

Den tredje inlärningsformen heter ”Operant inlärning” och där då lär sig hunden förhållandet mellan sitt eget beteenden och dess konsekvenser. Sitter jag ned så får jag en godbit, hoppar jag på matte så vänder hon ryggen till mig. Beroende på om konsekvensen av beteendet är något hunden vill ha eller inte så kommer beteendet att återkomma.

Sista inlärningsformen heter ”Social inlärning” och är den mest avancerade, det innebär att hunden lär sig genom att iaktta andra och härma dess beteenden.
Social inlärning är vanligt förekommande inom rädsla eftersom det finns ett stort överlevnadsvärde i att lära sig vara rädd för det som andra är rädda för. 

Välkommen till oss, där vi tränar beteenden och respekterar hunden!

Du kan läsa mer om vår tränings ideologi här